Skip to main content

DÂN QUÂN TỰ VỆ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN

          Thực hiện kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ năm 2023. Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của đơn vị, căn cứ vào  công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cấp ủy, chỉ huy cơ quan quân sự xây dựng kế hoạch, tổ chức cho lực lượng DQTV làm công tác dân vận sát với tình hình thực tiễn ở cơ sở. Lực lượng DQTV  đã phát huy vai trò, tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  DQTV tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa kênh mương nội đồng; giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn thu hoạch mùa màng; tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống cháy rừng…

c

                                    DQTV xã đào đường vào nhà dân tại thôn Phiêng Sâu, xã Vĩnh Tiến

          Đồng chí Lý Văn Thành Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo cho biết: Công tác dân vận của lực lượng DQTV đã phát huy truyền thống công tác dân vận của Đảng, với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”. Bằng những việc làm thiết thực, lực lượng DQTV ngày càng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, giữ vững và tăng cường tình đoàn kết quân – dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.  góp phần thực hiện thắng lợi công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

        Một số hình ảnh đào đường của DQTV xã.

abdf

 

About