Skip to main content

HĐND xã Vĩnh Tiến tổ chức kỳ họp thứ mười hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chiều ngày 26/3/2024, HĐND xã Vĩnh Tiến, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã tổ chức kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 - 2025. 

Dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng các đoàn thể xã, Công an xã và các đại biểu HĐND xã.

1

Các đại biểu dự kỳ họp.

2

Chủ tọa kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe UBND xã Vĩnh Tiến báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập xã giai đoạn 2023 - 2025; thuyết trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Vĩnh Tiến vào xã Khánh Long của huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025.

3

 

Đ/c Lý Văn Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã báo cáo

kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập xã giai đoạn 2023 - 2025

Theo báo cáo của UBND xã, thực hiện hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, giai đoạn 2023 - 2025, Đề án số 541/ĐA-UBND của UBND huyện Tràng Định về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 thuộc huyện Tràng Định, Đảng ủy xã Vĩnh Tiến đã thành lập Ban chỉ đạo cấp xã và ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính  xã Vĩnh Tiến sáp nhập với xã Khánh Long, đơn vị hành chính mới lấy tên là xã Khánh Long. UBND xã đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính của Đảng, Nhà nước. UBND xã đã tổ chức các cuộc họp ở các đơn vị thôn; đồng thời thành lập 05 tổ công tác các thôn thực hiện việc lấy ý kiến cử tri. UBND xã triển khai thực hiện nghiêm quy trình lấy ý kiến cử tri trên địa bàn xã, từ việc lập và niêm yết công khai danh sách cử tri, tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cử tri và tổng hợp ý kiến cử tri.

Xã Vĩnh Tiến có 462/462  cử tri tham gia lấy ý kiến. Kết quả có 395 cử tri đồng ý về sắp xếp đơn vị hành chính xã Vĩnh Tiến vào xã Khánh Long, đạt tỷ lệ 85,5%. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của UBND huyện, tại kỳ họp thứ 12, UBND xã Vĩnh Tiến đã trình HĐND xã xem xét thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 - 2025.

Với tinh thần làm việc tập trung, nghiêm túc, dân chủ, các đại biểu HĐND xã Vĩnh Tiến khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 – 2025.

Kỳ họp đã dành thời gian cho các đại biểu HĐND xã thảo luận về chủ trương sáp nhập xã. Đồng thời các đại biểu HĐND xã đại diện cho cử tri đã có các ý kiến kiến nghị đối với tỉnh, huyện sau sáp nhập như: sớm đầu tư làm đường bê tông từ Vĩnh Tiến sang Khuổi Phụ - Khánh Long; xây dựng trụ sở mới tại thôn Khuổi Phụ là địa điểm trung tâm sau sáp nhập để Nhân dân đi lại giải quyết các thủ tục hành chính, hội nghị, tập huấn, tham gia các hoạt động, sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao được thuận lợi; đề nghị huyện quan tâm thay đổi các giấy tờ cho người dân; nâng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn./.

About