Skip to main content

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Vĩnh Tiến lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Sáng ngày 17/3/2023, Hội Nông dân xã Vĩnh Tiến tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Về dự Đại hội có đồng chí Đinh Thị Thoa - Phó Chủ tịch  Hội Nông dân huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các ban ngành, đoàn thể xã, đại diện các cơ quan, đơn vị, nguyên lãnh đạo Hội qua các thời kỳ cùng 64 đại biểu chính thức đại diện cho 132 hội viên nông dân xã Vĩnh Tiến.

1

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Vĩnh Tiến đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đoàn kết khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Công tác xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hoạt động của Hội đã thu hút đông đảo nông dân tham gia. Công tác xây dựng tổ chức Hội được đẩy mạnh. Đội ngũ cán bộ hội từng bước được nâng cao về nhận thức về chính trị, văn hoá và nghiệp vụ công tác hội. Thực hiện hiệu quả các phong trào của hội, cuộc vận động nông dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hoạt động của Hội ngày càng khẳng định niềm tin đối với nông dân, vai trò của tổ chức Hội ngày càng thể hiện rõ nét trong hệ thống chính trị; trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng xây dựng nông thôn mới.

2

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân xã Vĩnh Tiến tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt; phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt phát triển nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; xây dựng giai cấp Nông dân, xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân. Phấn đấu 100% chi hội phát triển được hội viên mới. 

3

1

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đinh Thị Thoa - Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện và đ/c Lý Văn Thành - Bí thư Đảng ủy xã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả Hội Nông dân xã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà Hội cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; phong trào nông dân thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

5

    Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu 09 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Vĩnh Tiến khoá XI nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Tràng Định lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028./.​

About