Skip to main content

Hội Khuyến học xã Vĩnh Tiến tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng ngày 04/8/2023, Hội Khuyến học xã Vĩnh Tiến tổ chức Đại hội đại biểu Hội khuyến học lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Công Doanh - Chủ tịch Hội khuyến học huyện Tràng Định; đồng chí Triệu Thị Hoa, Bí Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Triệu Minh Tuyền - Phó Chủ tịch HĐND xã; các đồng chí Trưởng các ban, ngành đoàn thể xã và 35 đại biểu chính thức đến từ các chi hội thôn, nhà trường và Ban Khuyến học xã.

1

Đ/c Triệu Văn Hồng, Chủ tịch Hội Khuyến học xã phát biểu khai mạc Đại hội

 Đại hội được nghe Báo cáo tổng kết Công tác Hội Khuyến học xã nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành và báo cáo kiểm điểm của Ban kiểm tra Hội Khuyến học xã. Báo cáo tổng kết nêu rõ kết quả đạt được trong nhiệm kỳ phong trào khuyến học và hoạt động của xã cơ bản bán sát nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hệ thống tổ chức hội được hình thành và củng cố phủ kín 100% thôn có chi hội khuyến học, 100% cơ quan, đơn vị trường học có chi hội khuyến học. Công tác khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh, từ nguồn kinh phí quỹ khuyến học các chi hội thôn, các trường học, sự giúp đỡ của Hội Cha mẹ học sinh, các tổ chức chính trị - xã hội và các nhà hảo tâm, đã góp phần động viên, khen thưởng các em học sinh có thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Đồng thời Đại hội cũng đưa ra những hạn chế khó khăn còn tồn tại và đề ra giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đề ra các chỉ tiêu phấn đấu: 90% trở lên số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập; 100% cộng đồng cấp thôn đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập"; 100% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị học tập"; 70% trở lên số dân trên địa bàn xã đạt danh hiệu "Công dân học tập".

2

         Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 13 đồng chí, trong đó có 07 đồng chí là lãnh đạo UBND xã, đại diện các ngành đoàn thể xã; 01 đồng chí là đại diện lãnh đạo Trường PTDT Bán trú TH, THCS Vĩnh Tiến và 05 đồng chí là đại diện chi hội thôn. Bầu Ban kiểm tra gồm 3 đồng chí trong Ban Chấp hành. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Khuyến học Vĩnh Tiến khóa III, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã bầu ra Ban thường vụ, các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng ban kiểm tra Hội Khuyến học: Đồng chí Triệu Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã giữ chức vụ Chủ tịch Hội Khuyến học xã; đồng chí Lương Văn Thuấn - Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú TH, THCS xã và đồng chí Triệu Thị Tơ - Công chức Văn hóa - Xã hội xã giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội. Bầu đồng chí Triệu Thị Tơ kiêm chức vụ Trưởng Ban Kiểm tra.

3

BCH Hội Khuyến học xã khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

            Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Lãnh đạo Hội khuyến học huyện và Lãnh đạo Đảng ủy xã đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội khuyến học xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại cần khắc phục và đưa ra các nhiệm vụ cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới đó là tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/2007 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác khuyến học, khuyến tại xây dựng xã hội học tập"; Tiếp tục xây dựng củng cố phát triển Hội ngày càng vững mạnh; Nâng cao chất lượng hoạt động Khuyến học, gắn phong trào khuyến học khuyến tài với các phong trào và các cuộc vận động khác ở địa phương; Tiếp tục phát triển quỹ khuyến học ở các thôn, các đơn vị; Ban Chấp hành phát huy vài trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác Khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

4

Đại hội đã biểu dương khen thưởng 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích

xuất sắc trong công tác khuyến học nhiệm kỳ 2018 - 2023.

About