Skip to main content

Tọa đàm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và ra mắt câu lạc bộ Hát Páo Dung thôn Hợp Thành, câu lạc bộ văn nghệ truyền thống thôn Phiêng Sâu

Ngày 20/3/2023, UBND xã Vĩnh Tiến tổ chức Tọa đàm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và ra mắt câu lạc bộ Hát Páo Dung thôn Hợp Thành, câu lạc bộ văn nghệ truyền thống thôn Phiêng Sâu.

Tham dự chương trình có đồng chí Lý Văn Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác gia đình xã Vĩnh Tiến; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể xã, thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình, đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã; Bí thư chi bộ, trưởng thôn; thành viên câu lạc bộ Hát Páo Dung thôn Hợp Thành, câu lạc bộ văn nghệ truyền thống thôn Phiêng Sâu.

1

Với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”, tại buổi Tọa đàm đồng chí Lý Văn Thành - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo công tác gia đình đã ôn lại lịch sử và ý nghĩa Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội về ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

2

Tại chương trình, địa diện lãnh đạo UBND xã đã trao quyết định thành lập câu lạc bộ và tặng hoa chúc mừng 2 CLB. Theo các quyết định của UBND xã Vĩnh Tiến, CLB Hát Páo Dung thôn Hợp Thành có 12 thành viên, câu lạc bộ văn nghệ truyền thống thôn Phiêng Sâu có 14 thành viên là những hạt nhân nòng cốt trong phong trào văn hóa, văn nghệ truyền thống tại địa phương.

3

Đại diện lãnh đạo xã trao quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng CLB

Câu lạc bộ hát Páo Dung thôn Hợp Thành, câu lạc bộ văn nghệ truyền thống thôn Phiêng Sâu là 2 câu lạc bộ tổ chức hoạt động theo phương thức tự quản, được thành lập trên cơ sở tự nguyện của những người có cùng mục đích, nguyện vọng, nhu cầu tham gia sinh hoạt. Với việc thành lập Câu lạc bộ văn nghệ truyền thống sẽ tạo ra một không gian đặc biệt, một sân chơi lành mạnh, bổ ích để các thành viên được học hỏi, giao lưu, tìm hiểu, sưu tầm, bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc, thúc đẩy phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trên địa bàn. Qua đó góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

4

Bà Triệu Thị Sông - chủ nhiệm CLB VNTT thôn Phiêng Sâu phát biểu

Tại buổi ra mắt câu lạc bộ, đã diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ với những tiết mục đặc sắc do chính các thành viên trong 2 Câu lạc bộ thể hiện như: hát Páo Dung, then, sli, thổi sáo,…

313

Một số tiết mục văn nghệ do 2 CLB biểu diễn

Đây là hoạt động nhằm tạo khí thế sôi nổi, vui tươi, tạo ra sân chơi bổ ích thiết thực để giao lưu học hỏi, góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ ở sơ sở, động viên lẫn nhau thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần trong việc ngăn ngừa và phòng, chống các tệ nạn xã hội. Đồng thời làm tốt công tác chăm lo đời sống kịp thời động viên tinh thần cho các cán bộ, công chức và Nhân dân; thắt chặt tinh thần đoàn kết gắn bó, khơi dậy sự sáng tạo trong công việc. Từ đó góp phần bảo vệ, khai thác, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc trên địa bàn xã, xây dựng hạnh phúc trong gia đình, cộng đồng và toàn xã hội./.

About