Skip to main content

Vĩnh Tiến: Tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 (kỳ họp thứ chín) HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 28/7/2023, HĐND xã Vĩnh Tiến tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 (Kỳ họp thứ Chín) HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự kỳ họp có đồng chí Nông Văn Khánh, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; các ban, ngành, đoàn thể xã; các tổ chức xã hội; đại biểu HĐND xã; đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

1

Đ/c Triệu Thị Hoa - PBT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo của UBND xã về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo của UBND xã về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND xã tổng hợp trước và sau kỳ họp thứ Bảy HĐND xã khoá XX; Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND xã về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND xã tổng hợp trước và sau kỳ họp thứ Bảy HĐND xã khoá XX; Thông báo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã tham gia xây dựng chính quyền và các ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đối với HĐND và UBND xã; Báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân xã, Thường trực HĐND xã, các ban của HĐND xã năm 2022; Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân xã 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung tham gia ý kiến phát biểu các nội dung về: nhiệm vụ giải pháp thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội; lĩnh vực giao thông, thủy lợi; lĩnh vực đất đai; công tác chi ngân sách trên địa bàn xã... Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu dự kỳ họp, lãnh đạo UBND xã đã phát biểu trao đổi, làm rõ những nội dung mà các đại biểu, cử tri quan tâm và tiếp thu  một số ý kiến, kiến nghị của đại biểu để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

2

Đ/c Lý Văn Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trao đổi,

làm rõ những nội dung mà các đại biểu quan tâm

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nông Văn Khánh, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã ghi nhận kết quả mà xã Vĩnh Tiến đã đạt được trong thời gian qua, định hướng thảo luận. Đồng thời đồng chí đề nghị trong thời gian tới, UBND xã tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã được huyện phê duyệt; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND xã trong thời gian tới, đạt hiệu quả.

3

Đ/c Nông Văn Khánh, Phó Trưởng ban KTXH HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 4 Nghị quyết của HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách xã năm 2022; Nghị quyết về bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023; Nghị quyết về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm năm 2023; Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2024./.

About