Skip to main content

Vĩnh Tiến: Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm 2023, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026

Chiều ngày 21/6/2023, tại UBND xã Vĩnh Tiến, Tổ đại biểu số 7 HĐND huyện Tràng Định gồm ông Lã Tuấn Hoàn - Phó Trưởng Công an huyện Tràng Định; ông  Tô Ngọc Anh, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Vĩnh Tiến trước Kỳ họp giữa năm 2023, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; các ban, ngành, đoàn thể xã và 31 đại biểu đại diện cử tri 5/5 thôn.

1

Tại hội nghị, cử tri đã được nghe đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện Thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023 của UBND huyện. Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước (kiến nghị có liên quan) của UBND huyện, của các sở ngành tỉnh; Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động giám sát tiến độ và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của Tổ đại biểu trong 6 tháng đầu năm 2023.

2

 Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cử tri xã Vĩnh Tiến đã có 14 lượt ý kiến với nội dung kiến nghị tập trung vào một số vấn đề: Nông nghiệp, quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng Nông thôn mới,…

3

Các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã đã được Lãnh đạo UBND, công chức chuyên môn xã Vĩnh Tiến tiếp thu giải trình, làm rõ tại Hội nghị. Thay mặt Tổ đại biểu HĐND huyện, đại biểu Tô Ngọc Anh, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện đoàn đã nghiêm túc tiếp thu tổng hợp và chuyển đến cơ quan chuyên môn có thẩm quyền xem xét giải quyết các ý kiến kiến nghị cử tri, đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm./.

About