Skip to main content

Vĩnh Tiến tham gia Chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ phát huy bản sắc tốt đẹp các dân tộc thiểu số, hành động vì bình đẳng giới huyện Tràng Định năm 2024

Sáng ngày 06/3/2024, xã Vĩnh Tiến tham gia Chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ  phát huy bản sắc tốt đẹp các dân tộc thiểu số, hành động vì bình đẳng giới huyện Tràng Định năm 2024 do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tràng Định tổ chức.

1

Chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, phát huy bản sắc tốt đẹp các dân tộc thiểu số hành động vì bình đẳng giới huyện Tràng Định năm 2024 được tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp Nhân dân về những giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn huyện Tràng Định trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng, của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; tôn vinh Áo dài Việt Nam, khơi dậy khát vọng, niềm tin, tự hào dân tộc, phát huy tính tích cực, ý thức tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số trong tham gia thực hiện bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

2

 

3

Đoàn đại biểu của xã Vĩnh Tiến tham gia Chương trình với các tiết mục dân tộc đặc sắc như: hát Páo dung, trình diễn trang phục dân tộc Dao đỏ với với thông điệp “ Giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc”, chị em phụ nữ chúng ta cùng nhau góp phần xây dựng và bảo tồn những nét đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn huyện Tràng Định. Góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp - phát triển./.

About