Skip to main content

KHAI MẠC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN XÃ VĨNH TIẾN NĂM 2023

            Thực hiện kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ năm 2023, sáng ngày 15/6/2023, UBND xã Vĩnh Tiến tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân cơ động tại chỗ năm 2023. Dự buổi khai mạc có đồng chí: Hoàng Văn Duy, cán bộ Ban CHQS  huyện; Lý Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã, Trưởng BCĐ huấn luyện; Triệu Văn Hồng, Phó chủ tịch UBND xã, Trưởng BTC huấn luyện; các đồng chí thành viên BCĐ, BTC, các đồng chí đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí trong tổ giáo viên và 28 đồng chí dân quân cơ động.

a

                  Đồng chí: Lý Văn Thành trưởng BCĐ phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ huấn luyện

                                                             cho Dân quân trong buổi khai mạc.

 

           Trong thời gian 12 ngày đối với huấn luyện chiến sĩ dân quân cơ động và 7 ngày đối với huấn luyện chiến sĩ dân quân tại chỗ, các chiến sĩ được huấn luyện theo phương châm ‘‘cơ bản, thiết thực, chất lượng”, sát với tình hình thực tế của địa phương. Giáo dục chính trị pháp luật cho từng đối tượng dân quân hiểu rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ của dân quân tự vệ trong tình hình mới, âm mưu thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tập chung huấn luyện DQCĐ nắm chắc sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài, công cụ hỗ trợ được trang bị, hiệp đồng chiến thuật, kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng bộ binh được trang bị.

b

                                Đồng chí: Hoàng Văn Duy cán bộ Ban CHQS huyện phát biểu chỉ đạo

           Qua đợt huấn luyện giúp lực lượng dân quân tự vệ nâng cao nhận thức chính trị, nắm rõ thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng. Vận dụng các nội dung đã học vào trong hoạt động thực tiễn, thực hành thuần thục các động tác về kỹ, chiến thuật chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống./.

df

                                     Các đồng chí Tiểu đội trưởng đăng ký thi đua lập thành tích

                                                    trong đợt huấn luyện Dân quân năm 2023.

About