Skip to main content

Vĩnh Tiến hưởng ứng mặc trang phục dân tộc nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày giải phóng Thất Khê (10/10/1950 - 10/10//2023) và chiến thắng Biên giới Thu - Đông năm 1950

Thực hiện Công văn số 3454/UBND-VHTT, ngày 26/9/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định về việc phát động hưởng ứng mặc trang phục dân tộc nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày giải phóng Thất Khê (10/10/1950 - 10/10//2023) và chiến thắng Biên giới Thu - Đông năm 1950. UBND xã Vĩnh Tiến đã triển khai hưởng ứng mặc trang phục dân tộc trên địa bàn xã.

Theo đó, trong ngày 29/9/2023, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc trường học, Ủy ban nhân dân xã đã hưởng ứng mặc trang phục dân tộc.

Thông qua hoạt động này đã lưu giữ được nét đẹp truyền thống trong trang phục dân tộc. Từ đó khơi dậy lòng tự hào, ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị Văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Đồng thời, quảng bá, giới thiệu bản sắc Văn hóa các dân tộc đến với Nhân dân, du khách trong và ngoài xã.

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

101112

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xã Vĩnh Tiến đã hưởng ứng mặc trang phục dân tộc

About