Skip to main content

XÃ VĨNH TIẾN BẾ MẠC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2023

Sáng ngày 27/6/2023 tại hội trường UBND xã, Ban chỉ huy quân sự xã Vĩnh Tiến đã tổ chức bế mạc huấn luyện dân quân năm 2023.

c

                                               Lãnh đạo xã trao quà cho các chiến sỹ bắn giỏi

   Đến tham dự có đồng chí Nông Ngọc Nghĩa, Cán bộ Ban chỉ huy quân sự huyện Tràng Định; Đồng chí Lý Văn Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng BCĐ huấn luyện; Triệu Văn Hồng Phó chủ tịch UBND xã, Trưởng BTC huấn luyện; các đồng chí thành viên BCĐ, BTC, các đồng chí đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí trong tổ giáo viên và các đồng chí dân quân cơ động.

a

        Trong thời gian huấn luyện, chiến sỹ dân quân của xã đã được huấn luyện các nội dung như: Môn chính trị với các nội dung Luật dân quân tự vệ (sửa đổi) năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, một số nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiến lược “ Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và nhà nước…; Môn điều lệnh đội ngũ; Môn ném lựu đạn; Môn chiến thuật; Môn võ và môn bắn súng…

d

                                         Lãnh đạo trao quà cho các cá nhân tiêu biểu trong đợt huấn luyện

       Cũng trong đợt huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự xã đã phối hợp với các đoàn thể của xã thực hiện công tác dân vận đào đường vào nhà dân tại thôn Phiêng Sâu.

       Một số hình ảnh làm công tác dân vận

fg

           Huấn luyện Dân quân là hoạt động diễn ra hàng năm, nhằm giúp mỗi cán bộ, chiến sỹ tham gia huấn luyện được học tập, nghiên cứu, nâng cao hiểu biết về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, kỹ thuật tác chiến. Từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, góp phần thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh tại địa phương.

About