Skip to main content

Xã Vĩnh Tiến xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện" từ việc Trao giấy chứng nhận kết hôn

Hưởng ứng xây dựng mô hình chính quyền thân thiện năm 2024, ngày 16/01/2024, UBND xã Vĩnh Tiến đã tổ chức lễ trao giấy chứng nhận kết hôn cho công dân.

Lễ trao giấy chứng nhận kết hôn là một trong những nội dung xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện" của xã Vĩnh Tiến, nhằm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, gần gũi của chính quyền với người dân trong quá trình đăng ký hộ tịch.

1

Tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã và các ban, ngành, đoàn thể xã, anh Triệu Ngọc Linh (sinh năm 1996) và chị Vi Bích Điệp (sinh năm 2002) đã tự nguyện cùng ký vào sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn theo đúng thủ tục pháp luật.

2

Buổi lễ đã tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với công dân, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no và nếp sống lành mạnh trong việc cưới. Đồng thời, thể hiện sự quyết tâm của chính quyền trong thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phòng chống bạo lực gia đình, làm tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và tuyên truyền về Luật hôn nhân gia đình./. 

About