Skip to main content
THĂM QUAN MÔ HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TIÊU BIỂU NĂM 2024

          Ngày 23/5/2024 Đoàn xã Vĩnh Tiến phối hợp với Cụm thi đua số 05 huyện Đoàn Tràng Định tổ chức thăm quan mô hình sản xuất nông nghiệp tại  huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Vĩnh Tiến tham gia Giải thể thao các dân tộc thiểu số huyện Tràng Định năm 2024

HĐND xã Vĩnh Tiến tổ chức kỳ họp thứ mười hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Xã Vĩnh Tiến xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện" từ việc Trao giấy chứng nhận kết hôn

Vĩnh Tiến: Chính quyền xã tổ chức lễ trao giấy chứng nhận kết hôn cho công dân

Hội Khuyến học xã Vĩnh Tiến tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Vĩnh Tiến: Tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 (kỳ họp thứ chín) HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Vĩnh Tiến: Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm 2023, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026

Lễ công bố Quyết định thành lập chi bộ Quân sự xã Vĩnh Tiến

Lễ công bố Quyết định thành lập chi bộ Y tế xã Vĩnh Tiến

Subscribe to Tin hoạt động

About